شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MXN/LKR Ask

  • نرخ فعلی:9.298
  • بالاترین قیمت روز:9.3073
  • پایین ترین قیمت روز:9.2662
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.2768
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:9.276
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.022

نمودار کندل استیک MXN/LKR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MXN/LKR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.298 ریال22:54:17
9.2994 ریال22:33:17
9.293 ریال22:15:19
9.293 ریال22:15:19
9.2888 ریال21:54:17
9.2838 ریال21:33:17
9.2819 ریال21:15:18
9.2819 ریال21:15:17
9.2863 ریال20:54:17
9.2889 ریال20:36:17
9.2926 ریال20:15:19
9.2926 ریال20:15:18
9.2963 ریال19:54:17
9.296 ریال19:36:18
9.2938 ریال19:15:19
9.2938 ریال19:15:19
9.2934 ریال18:54:17
9.3045 ریال18:33:18
9.3064 ریال18:15:19
9.3064 ریال18:15:19
9.2997 ریال17:54:17
9.3018 ریال17:33:17
9.2919 ریال16:54:18
9.2981 ریال16:33:17
9.2987 ریال16:15:19
9.2987 ریال16:15:18
9.2988 ریال15:54:17
9.2912 ریال15:33:17
9.2882 ریال15:15:18
9.2882 ریال15:15:18
9.295 ریال14:54:17
9.2983 ریال14:33:18
9.2935 ریال14:15:19
9.2935 ریال14:15:19
9.2982 ریال13:54:18
9.2964 ریال13:33:17
9.2954 ریال13:15:18
9.2954 ریال13:15:18
9.2896 ریال12:54:17
9.3073 ریال12:33:17
9.3049 ریال12:15:19
9.3049 ریال12:15:19
9.2966 ریال11:54:17
9.2916 ریال11:33:17
9.2774 ریال11:15:19
9.2774 ریال11:15:18
9.2794 ریال10:54:16
9.2707 ریال10:33:16
9.2753 ریال10:15:17
9.2753 ریال10:15:17
9.2803 ریال9:54:16
9.2813 ریال9:33:16
9.2787 ریال9:15:31
9.2787 ریال9:15:31
9.2846 ریال8:54:14
9.2819 ریال8:33:15
9.2897 ریال8:15:16
9.2897 ریال8:15:15
9.2854 ریال7:54:15
9.2724 ریال7:33:15
9.2663 ریال7:15:16
9.2663 ریال7:15:15
9.2671 ریال6:54:15
9.2686 ریال6:15:17
9.2686 ریال6:15:16
9.2719 ریال5:54:15
9.2736 ریال5:33:16
9.2715 ریال5:15:18
9.2715 ریال5:15:18
9.2689 ریال4:54:15
9.2662 ریال4:33:15
9.2725 ریال4:15:17
9.2725 ریال4:15:16
9.2702 ریال3:54:16
9.2704 ریال3:33:16
9.2712 ریال3:15:16
9.2712 ریال3:15:15
9.2708 ریال2:54:15
9.2717 ریال2:15:16
9.2717 ریال2:15:16
9.2734 ریال1:54:16
9.2727 ریال1:33:15
9.2709 ریال1:15:17
9.2709 ریال1:15:16
9.2698 ریال0:54:16
9.2737 ریال0:33:16
9.2768 ریال0:15:17
9.2768 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات