شاخص یاب

دینار اردن / دلار

  • نرخ فعلی:1.4085
  • بالاترین قیمت روز:1.4085
  • پایین ترین قیمت روز:1.4055
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4085
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.4085
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4085 ریال6:25:12
1.4055 ریال6:24:16
1.4085 ریال6:20:13
1.4055 ریال6:18:14
1.4085 ریال6:12:17
1.4055 ریال6:11:12
1.4085 ریال6:02:14
1.4055 ریال6:01:13
1.4085 ریال5:52:10
1.4055 ریال5:51:15
1.4085 ریال5:50:14
1.4055 ریال5:49:10
1.4085 ریال5:46:13
1.4055 ریال5:45:19
1.4085 ریال5:43:12
1.4055 ریال5:42:14
1.4085 ریال5:35:13
1.4055 ریال5:34:12
1.4085 ریال5:21:14
1.4055 ریال5:20:14
1.4085 ریال5:17:11
1.4055 ریال5:16:11
1.4085 ریال5:15:14
1.4055 ریال5:13:10
1.4085 ریال5:07:10
1.4055 ریال5:05:13
1.4085 ریال5:01:12
1.4055 ریال4:59:10
1.4085 ریال4:41:11
1.4055 ریال4:40:14
1.4085 ریال4:16:10
1.4055 ریال4:15:16
1.4085 ریال4:12:14
1.4075 ریال4:11:10
1.4085 ریال4:07:10
1.4055 ریال4:06:15
1.4085 ریال4:05:12
1.4055 ریال4:04:11
1.4085 ریال4:03:17
1.4055 ریال4:02:13
1.4085 ریال4:01:11
1.4055 ریال4:00:25
1.4085 ریال3:56:10
1.4055 ریال3:53:11
1.4085 ریال3:45:15
1.4055 ریال3:43:11
1.4085 ریال3:36:14
1.4055 ریال3:35:11
1.4085 ریال3:34:11
1.4055 ریال3:33:14
1.4085 ریال3:18:14
1.4055 ریال3:17:10
1.4085 ریال2:44:10
1.4055 ریال2:43:09
1.4085 ریال2:31:10
1.4055 ریال2:30:16
1.4085 ریال2:27:13
1.4055 ریال2:26:09
1.4085 ریال2:21:14
1.4055 ریال2:19:10
1.4085 ریال2:17:10
1.4055 ریال2:16:09
1.4085 ریال1:55:10
1.4055 ریال1:54:12
1.4085 ریال1:53:10
1.4055 ریال1:52:09
1.4085 ریال1:44:09
1.4055 ریال1:43:09
1.4085 ریال1:38:09
1.4055 ریال1:34:11
1.4085 ریال1:33:13
1.4055 ریال1:32:10
1.4085 ریال1:31:09
1.4055 ریال1:30:16
1.4085 ریال1:29:09
1.4055 ریال1:28:09
1.4085 ریال1:19:10
1.4055 ریال1:18:13
1.4085 ریال1:01:11
1.4055 ریال1:00:17
1.4085 ریال0:59:09
1.4055 ریال0:58:09
1.4085 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات