شاخص یاب

دینار اردن / دلار

  • نرخ فعلی:1.4045
  • بالاترین قیمت روز:1.4045
  • پایین ترین قیمت روز:1.4025
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4033
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۲:۴۹
  • نرخ روز گذشته:1.4029
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4045 ریال5:02:49
1.4045 ریال5:01:34
1.4045 ریال5:00:34
1.4025 ریال4:40:17
1.4025 ریال4:39:32
1.4025 ریال4:38:32
1.4025 ریال4:37:33
1.4045 ریال3:35:36
1.4045 ریال3:34:32
1.4045 ریال3:33:47
1.4045 ریال3:32:29
1.4025 ریال3:14:07
1.4025 ریال3:13:11
1.4025 ریال3:12:24
1.4025 ریال3:11:18
1.4029 ریال2:29:12
1.4029 ریال2:28:15
1.4029 ریال2:27:29
1.4029 ریال2:26:28
1.4033 ریال1:45:31
1.4033 ریال1:44:16
1.4033 ریال1:43:17
1.4033 ریال1:42:27
نظرات