کالایاب
شاخص یاب

Japan 8Y

  • نرخ فعلی:-0.374
  • بالاترین قیمت روز:-0.38
  • پایین ترین قیمت روز:-0.356
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.356
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۳:۴۲
  • نرخ روز گذشته:0.332
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:-11.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.042

نمودار کندل استیک Japan 8Y در روز جاری

نمودار کندل استیک Japan 8Y در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.374 ریال13:03:42
0.38 ریال12:33:50
0.376 ریال12:03:30
0.372 ریال11:02:58
0.362 ریال10:32:44
0.36 ریال8:32:13
0.361 ریال8:02:21
0.358 ریال7:32:06
0.359 ریال7:02:13
0.356 ریال6:32:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات