کالایاب
شاخص یاب

Japan 6Y

  • نرخ فعلی:-0.346
  • بالاترین قیمت روز:-0.346
  • پایین ترین قیمت روز:-0.33
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.33
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۲:۳۷
  • نرخ روز گذشته:0.331
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:-4.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.015

نمودار کندل استیک Japan 6Y در روز جاری

نمودار کندل استیک Japan 6Y در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.346 ریال14:02:37
0.34 ریال13:32:21
0.344 ریال13:02:35
0.338 ریال12:32:38
0.337 ریال12:02:43
0.336 ریال11:32:37
0.335 ریال11:02:31
0.336 ریال10:32:25
0.331 ریال8:32:03
0.332 ریال7:02:18
0.33 ریال0:32:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات