شاخص یاب

روپیه هند / دلار

  • نرخ فعلی:0.0136
  • بالاترین قیمت روز:0.0136
  • پایین ترین قیمت روز:0.0135
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0135
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.0136
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک روپیه هند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه هند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0136 ریال13:14:15
0.0135 ریال13:03:19
0.0136 ریال3:33:11
0.0135 ریال3:02:09
0.0136 ریال2:20:10
0.0135 ریال2:13:08
0.0136 ریال1:15:11
0.0135 ریال1:11:07
0.0136 ریال1:05:08
0.0135 ریال1:03:10
نظرات