INR/USD - روپیه هند / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:0.0154
  • بالاترین قیمت روز:0.0155
  • پایین ترین قیمت روز:0.0154
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0154
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.0153
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0154 ریال7:35:27
0.0155 ریال7:06:00
0.0154 ریال6:53:20
0.0155 ریال6:29:26
0.0154 ریال6:26:24
0.0155 ریال6:11:25
0.0154 ریال5:47:59
0.0155 ریال5:11:48
0.0154 ریال4:53:27
نظرات