شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/KRW Ask

  • نرخ فعلی:16.8627
  • بالاترین قیمت روز:16.8852
  • پایین ترین قیمت روز:16.8124
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.8124
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۱:۴۳
  • نرخ روز گذشته:16.8091
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0536

نمودار کندل استیک INR/KRW Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک INR/KRW Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.8627 ریال14:21:43
16.8638 ریال13:56:28
16.8625 ریال13:42:28
16.8699 ریال13:21:27
16.8771 ریال12:56:32
16.8729 ریال12:42:23
16.8654 ریال12:21:22
16.8674 ریال11:56:25
16.8607 ریال11:42:22
16.8631 ریال11:21:23
16.8574 ریال10:56:21
16.8564 ریال10:42:22
16.8539 ریال10:21:18
16.8589 ریال9:56:18
16.8626 ریال9:42:18
16.8685 ریال9:21:17
16.8852 ریال8:56:16
16.8726 ریال8:42:16
16.8718 ریال8:21:16
16.855 ریال7:56:15
16.8717 ریال7:42:16
16.8443 ریال7:21:15
16.8699 ریال6:56:14
16.8743 ریال6:43:38
16.8586 ریال6:21:17
16.8583 ریال5:56:18
16.863 ریال5:42:16
16.8542 ریال5:21:16
16.8647 ریال4:56:15
16.8548 ریال4:42:15
16.8523 ریال4:21:15
16.8162 ریال3:56:15
16.8218 ریال3:42:14
16.8172 ریال1:42:15
16.8291 ریال1:21:15
16.8199 ریال0:56:14
16.8228 ریال0:42:15
16.8124 ریال0:21:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات