شاخص یاب

روپیه اندونزی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0069
  • بالاترین قیمت روز:0.007
  • پایین ترین قیمت روز:0.0069
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0069
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.007
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک روپیه اندونزی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه اندونزی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0069 ریال8:20:10
0.0069 ریال8:19:15
0.0069 ریال8:18:35
0.0069 ریال8:17:29
0.007 ریال8:14:14
0.0069 ریال7:33:57
0.0069 ریال7:32:36
0.0069 ریال7:31:37
0.0069 ریال7:30:37
0.007 ریال7:28:09
0.007 ریال7:27:26
0.007 ریال7:26:14
0.0069 ریال7:12:27
0.007 ریال6:54:26
0.007 ریال6:53:19
0.007 ریال6:52:12
0.0069 ریال6:25:31
0.0069 ریال6:24:42
0.0069 ریال6:23:31
0.0069 ریال6:22:52
0.0069 ریال6:22:43
0.007 ریال6:18:01
0.0069 ریال6:13:47
0.0069 ریال6:12:58
0.0069 ریال6:11:50
0.0069 ریال6:10:56
0.007 ریال6:06:26
0.0069 ریال5:59:42
0.0069 ریال5:58:46
0.0069 ریال5:57:55
0.0069 ریال5:56:47
0.007 ریال5:41:08
0.007 ریال5:40:19
0.007 ریال5:39:06
0.007 ریال5:38:16
0.007 ریال5:37:33
0.0069 ریال5:33:08
0.007 ریال5:25:40
0.007 ریال5:24:56
0.007 ریال5:22:50
0.0069 ریال5:19:01
0.007 ریال5:15:51
0.007 ریال5:14:33
0.0069 ریال5:10:21
0.007 ریال5:04:46
0.007 ریال5:04:07
0.007 ریال5:02:49
0.0069 ریال4:49:05
0.0069 ریال4:48:22
0.0069 ریال4:47:05
0.0069 ریال4:46:16
0.007 ریال1:13:07
0.007 ریال1:12:24
0.007 ریال1:11:17
0.007 ریال1:10:20
0.0069 ریال1:07:10
نظرات