شاخص یاب

روپیه اندونزی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0068
  • بالاترین قیمت روز:0.0068
  • پایین ترین قیمت روز:0.0067
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0067
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۸:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.0068
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک روپیه اندونزی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه اندونزی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0068 ریال15:48:19
0.0067 ریال15:47:15
0.0068 ریال15:46:15
0.0067 ریال15:45:20
0.0068 ریال14:10:18
0.0067 ریال13:42:18
0.0068 ریال13:41:15
0.0067 ریال13:40:16
0.0068 ریال13:39:17
0.0067 ریال13:38:14
0.0068 ریال12:37:14
0.0067 ریال12:35:15
0.0068 ریال12:34:14
0.0067 ریال12:32:14
0.0068 ریال0:19:07
0.0067 ریال0:17:07
0.0068 ریال0:05:08
0.0067 ریال0:04:07
نظرات