کالایاب
شاخص یاب

روپیه اندونزی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0071
  • بالاترین قیمت روز:0.0071
  • پایین ترین قیمت روز:0.007
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0071
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.007
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک روپیه اندونزی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه اندونزی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0071 ریال4:44:14
0.007 ریال4:41:13
0.0071 ریال4:40:17
0.007 ریال4:37:13
0.0071 ریال4:36:18
0.007 ریال4:35:15
0.0071 ریال3:41:13
0.007 ریال3:40:17
0.0071 ریال3:37:13
0.007 ریال3:34:12
0.0071 ریال3:33:18
0.007 ریال3:29:13
0.0071 ریال3:27:17
0.007 ریال3:26:13
0.0071 ریال3:24:16
0.007 ریال3:22:13
0.0071 ریال3:20:15
0.007 ریال3:18:18
0.0071 ریال3:17:12
0.007 ریال3:15:19
0.0071 ریال3:14:12
0.007 ریال3:13:12
0.0071 ریال3:11:12
0.007 ریال3:10:15
0.0071 ریال3:09:16
0.007 ریال3:05:13
0.0071 ریال3:04:12
0.007 ریال3:02:14
0.0071 ریال3:00:22
0.007 ریال2:59:12
0.0071 ریال2:58:13
0.007 ریال2:57:17
0.0071 ریال2:55:13
0.007 ریال2:52:12
0.0071 ریال2:50:15
0.007 ریال2:47:11
0.0071 ریال2:44:12
0.007 ریال2:43:12
0.0071 ریال2:42:16
0.007 ریال2:34:11
0.0071 ریال2:32:13
0.007 ریال2:28:12
0.0071 ریال2:27:16
0.007 ریال2:24:17
0.0071 ریال2:18:16
0.007 ریال2:11:10
0.0071 ریال2:08:11
0.007 ریال2:07:12
0.0071 ریال2:04:12
0.007 ریال1:58:12
0.0071 ریال1:57:16
0.007 ریال1:54:17
0.0071 ریال1:52:11
0.007 ریال1:51:16
0.0071 ریال1:50:14
0.007 ریال1:44:11
0.0071 ریال1:43:13
0.007 ریال1:41:11
0.0071 ریال1:40:14
0.007 ریال1:26:11
0.0071 ریال1:24:16
0.007 ریال1:22:11
0.0071 ریال1:21:17
0.007 ریال1:19:11
0.0071 ریال1:18:15
0.007 ریال1:16:10
0.0071 ریال1:13:11
0.007 ریال1:09:15
0.0071 ریال1:08:11
0.007 ریال1:06:14
0.0071 ریال1:03:14
0.007 ریال0:48:14
0.0071 ریال0:47:11
0.007 ریال0:44:10
0.0071 ریال0:42:13
0.007 ریال0:40:13
0.0071 ریال0:39:12
0.007 ریال0:37:11
0.0071 ریال0:36:14
0.007 ریال0:35:11
0.0071 ریال0:31:12
0.007 ریال0:30:20
0.0071 ریال0:28:10
0.007 ریال0:26:10
0.0071 ریال0:25:12
0.007 ریال0:24:14
0.0071 ریال0:23:10
0.007 ریال0:22:10
0.0071 ریال0:20:13
0.007 ریال0:19:10
0.0071 ریال0:17:10
0.007 ریال0:14:10
0.0071 ریال0:13:11
0.007 ریال0:12:14
0.0071 ریال0:11:10
0.007 ریال0:08:10
0.0071 ریال0:07:10
0.007 ریال0:05:11
0.0071 ریال0:03:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات