شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/TWD Ask

  • نرخ فعلی:39.555
  • بالاترین قیمت روز:39.557
  • پایین ترین قیمت روز:39.408
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:39.444
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:39.425
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.13

نمودار کندل استیک GBP/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
39.555 ریال15:15:15
39.555 ریال15:15:15
39.557 ریال14:54:16
39.543 ریال14:33:10
39.541 ریال12:54:11
39.514 ریال12:33:11
39.482 ریال12:15:12
39.482 ریال12:15:12
39.518 ریال11:54:10
39.5 ریال11:33:11
39.489 ریال11:15:12
39.489 ریال11:15:11
39.499 ریال10:54:13
39.434 ریال10:33:12
39.439 ریال9:54:11
39.435 ریال9:33:11
39.434 ریال9:15:13
39.434 ریال9:15:13
39.435 ریال8:54:12
39.426 ریال8:33:12
39.429 ریال8:15:14
39.429 ریال8:15:14
39.436 ریال7:54:12
39.443 ریال7:33:12
39.432 ریال7:15:13
39.432 ریال7:15:13
39.448 ریال5:54:13
39.441 ریال5:33:11
39.408 ریال4:54:11
39.424 ریال4:33:12
39.44 ریال4:15:12
39.44 ریال4:15:12
39.443 ریال3:54:12
39.445 ریال3:33:12
39.431 ریال3:15:14
39.431 ریال3:15:13
39.441 ریال2:54:12
39.434 ریال2:33:11
39.425 ریال2:15:15
39.425 ریال2:15:14
39.438 ریال1:54:11
39.453 ریال1:33:12
39.441 ریال1:15:13
39.441 ریال1:15:13
39.459 ریال0:54:11
39.444 ریال0:15:11
39.444 ریال0:15:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات