شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/RON Ask

  • نرخ فعلی:5.5745
  • بالاترین قیمت روز:5.5761
  • پایین ترین قیمت روز:5.5709
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:5.5755
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:5.5742
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک GBP/RON Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/RON Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.5745 ریال11:54:14
5.5736 ریال11:33:14
5.5757 ریال11:15:16
5.5757 ریال11:15:15
5.5756 ریال10:54:14
5.5752 ریال10:33:12
5.5732 ریال10:15:13
5.5732 ریال10:15:12
5.5715 ریال9:54:12
5.5744 ریال9:33:12
5.5718 ریال9:15:13
5.5718 ریال9:15:13
5.5709 ریال8:54:13
5.5717 ریال8:33:12
5.5722 ریال7:33:11
5.5732 ریال7:15:13
5.5732 ریال7:15:12
5.5722 ریال6:54:12
5.5729 ریال6:33:11
5.5726 ریال6:15:15
5.5726 ریال6:15:14
5.5739 ریال5:54:13
5.5753 ریال5:33:12
5.5741 ریال5:15:15
5.5741 ریال5:15:14
5.5755 ریال4:54:12
5.5739 ریال4:33:13
5.5737 ریال4:15:13
5.5737 ریال4:15:12
5.5751 ریال3:54:13
5.5761 ریال3:33:13
5.5757 ریال3:15:19
5.5757 ریال3:15:18
5.5756 ریال2:54:12
5.575 ریال2:33:14
5.576 ریال2:15:14
5.576 ریال2:15:14
5.574 ریال1:54:13
5.5756 ریال1:33:12
5.5744 ریال1:15:13
5.5744 ریال1:15:13
5.5751 ریال0:54:13
5.5743 ریال0:33:14
5.5755 ریال0:15:15
5.5755 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات