شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/BWP Ask

  • نرخ فعلی:14.2891
  • بالاترین قیمت روز:14.2935
  • پایین ترین قیمت روز:14.2772
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.2793
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۱:۱۶
  • نرخ روز گذشته:14.2783
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0108

نمودار کندل استیک GBP/BWP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/BWP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.2891 ریال8:21:16
14.288 ریال7:56:16
14.2891 ریال7:42:17
14.288 ریال7:21:15
14.287 ریال6:56:15
14.288 ریال6:42:56
14.287 ریال6:21:16
14.2891 ریال5:42:17
14.288 ریال5:21:15
14.2891 ریال4:56:16
14.287 ریال4:42:17
14.2935 ریال4:21:16
14.2924 ریال3:56:16
14.2859 ریال3:42:17
14.2837 ریال3:21:15
14.2815 ریال2:56:15
14.2793 ریال2:42:15
14.2772 ریال2:21:16
14.2793 ریال1:42:16
14.2804 ریال1:21:14
14.2772 ریال0:42:13
14.2793 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات