کالایاب
شاخص یاب

Euro Stoxx 50

  • نرخ فعلی:3438
  • بالاترین قیمت روز:3462
  • پایین ترین قیمت روز:3434
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,444
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:3,442
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار کندل استیک Euro Stoxx 50 در روز جاری

نمودار کندل استیک Euro Stoxx 50 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,438 ریال23:43:12
3,436 ریال23:15:12
3,434 ریال23:14:11
3,436 ریال22:29:10
3,438 ریال22:26:11
3,436 ریال22:25:13
3,438 ریال22:07:10
3,436 ریال21:58:11
3,438 ریال21:35:11
3,440 ریال21:33:11
3,438 ریال21:27:11
3,440 ریال21:21:11
3,438 ریال21:17:11
3,440 ریال21:13:11
3,438 ریال21:12:12
3,440 ریال20:53:10
3,438 ریال20:52:11
3,440 ریال20:49:11
3,438 ریال20:48:11
3,440 ریال20:47:11
3,438 ریال20:14:11
3,440 ریال20:08:12
3,442 ریال20:06:11
3,444 ریال20:05:12
3,442 ریال20:03:13
3,440 ریال19:56:12
3,438 ریال19:53:11
3,440 ریال19:50:13
3,442 ریال19:45:12
3,440 ریال19:43:11
3,442 ریال19:39:11
3,444 ریال19:33:10
3,442 ریال19:28:11
3,444 ریال19:25:12
3,446 ریال19:24:12
3,444 ریال19:23:12
3,446 ریال19:09:12
3,448 ریال19:08:11
3,446 ریال19:07:10
3,448 ریال19:01:11
3,450 ریال19:00:17
3,448 ریال18:51:12
3,450 ریال18:48:11
3,448 ریال18:44:11
3,450 ریال18:41:11
3,448 ریال18:36:11
3,446 ریال18:35:12
3,444 ریال18:23:11
3,446 ریال18:19:12
3,448 ریال18:16:11
3,446 ریال18:14:11
3,448 ریال18:11:12
3,446 ریال18:09:11
3,444 ریال18:06:12
3,446 ریال18:03:11
3,448 ریال18:00:16
3,446 ریال17:59:12
3,448 ریال17:56:11
3,446 ریال17:54:11
3,448 ریال17:53:11
3,446 ریال17:50:12
3,448 ریال17:48:11
3,446 ریال17:45:11
3,448 ریال17:38:11
3,446 ریال17:34:11
3,448 ریال17:26:11
3,446 ریال17:25:12
3,448 ریال17:15:14
3,450 ریال17:11:11
3,448 ریال17:09:11
3,446 ریال17:01:15
3,444 ریال16:53:11
3,446 ریال16:47:10
3,444 ریال16:45:11
3,446 ریال16:42:12
3,444 ریال16:16:11
3,442 ریال16:13:11
3,444 ریال16:12:12
3,442 ریال16:11:12
3,444 ریال16:09:11
3,442 ریال16:07:10
3,444 ریال16:06:12
3,442 ریال16:05:12
3,444 ریال16:01:12
3,442 ریال15:56:11
3,444 ریال15:49:11
3,442 ریال15:42:10
3,440 ریال15:37:11
3,438 ریال15:36:10
3,440 ریال15:33:12
3,444 ریال15:32:11
3,442 ریال15:30:13
3,444 ریال15:27:10
3,442 ریال15:24:11
3,444 ریال15:20:12
3,442 ریال15:16:11
3,444 ریال15:10:12
3,442 ریال15:09:10
3,444 ریال15:05:11
3,442 ریال14:54:10
3,444 ریال14:48:11
3,446 ریال14:47:11
3,444 ریال14:43:31
3,442 ریال14:42:30
3,444 ریال14:36:26
3,446 ریال14:35:26
3,444 ریال14:34:25
3,446 ریال14:31:11
3,444 ریال14:28:12
3,442 ریال14:27:11
3,444 ریال14:24:11
3,442 ریال14:23:11
3,444 ریال14:17:11
3,446 ریال14:15:12
3,444 ریال14:07:30
3,442 ریال14:05:33
3,440 ریال14:02:23
3,442 ریال13:57:12
3,444 ریال13:53:11
3,446 ریال13:52:11
3,444 ریال13:49:11
3,446 ریال13:47:11
3,444 ریال13:46:12
3,446 ریال13:43:11
3,448 ریال13:40:12
3,446 ریال13:37:11
3,448 ریال13:35:11
3,446 ریال13:31:11
3,448 ریال13:28:11
3,450 ریال13:26:11
3,448 ریال13:25:12
3,446 ریال13:19:10
3,444 ریال13:14:11
3,442 ریال13:07:10
3,444 ریال13:05:12
3,446 ریال13:01:13
3,448 ریال13:00:16
3,446 ریال12:59:12
3,444 ریال12:56:12
3,442 ریال12:55:12
3,444 ریال12:52:11
3,446 ریال12:45:11
3,448 ریال12:44:11
3,446 ریال12:39:12
3,448 ریال12:38:11
3,446 ریال12:37:11
3,448 ریال12:33:12
3,450 ریال12:31:12
3,446 ریال12:30:14
3,450 ریال12:28:11
3,452 ریال12:15:12
3,454 ریال12:08:11
3,456 ریال12:07:14
3,454 ریال12:06:13
3,456 ریال12:04:10
3,460 ریال11:59:11
3,458 ریال11:58:10
3,460 ریال11:50:13
3,462 ریال11:46:11
3,460 ریال11:45:11
3,462 ریال11:44:10
3,460 ریال11:40:11
3,462 ریال11:39:10
3,460 ریال11:37:11
3,456 ریال11:33:11
3,452 ریال11:32:11
3,454 ریال11:30:13
3,456 ریال11:22:10
3,454 ریال11:17:09
3,456 ریال11:16:11
3,454 ریال11:11:10
3,456 ریال11:08:10
3,458 ریال10:58:10
3,456 ریال10:56:10
3,458 ریال10:51:10
3,456 ریال10:43:10
3,454 ریال10:41:10
3,446 ریال7:19:10
3,444 ریال7:08:10
3,443 ریال7:07:11
3,442 ریال7:01:11
3,444 ریال6:58:10
3,442 ریال6:24:10
3,443 ریال6:23:09
3,442 ریال6:16:10
3,441 ریال6:15:11
3,440 ریال5:32:09
3,442 ریال5:31:10
3,440 ریال5:30:12
3,441 ریال5:29:09
3,442 ریال5:20:10
3,440 ریال5:17:09
3,442 ریال5:08:09
3,441 ریال5:07:09
3,440 ریال5:02:09
3,438 ریال4:53:10
3,440 ریال4:47:09
3,444 ریال4:46:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات