شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/PEN Ask

  • نرخ فعلی:3.7108
  • بالاترین قیمت روز:3.7158
  • پایین ترین قیمت روز:3.7043
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7114
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۴:۲۴
  • نرخ روز گذشته:3.7111
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک EUR/PEN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/PEN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7108 ریال18:54:24
3.7134 ریال18:36:23
3.7144 ریال18:15:29
3.7144 ریال18:15:28
3.7148 ریال17:54:24
3.7158 ریال17:36:25
3.7153 ریال17:15:27
3.7153 ریال17:15:25
3.7138 ریال16:54:23
3.7064 ریال16:33:29
3.7054 ریال16:15:25
3.7054 ریال16:15:24
3.7043 ریال15:54:22
3.7054 ریال15:15:24
3.7054 ریال15:15:23
3.7064 ریال14:54:22
3.707 ریال14:33:21
3.708 ریال14:15:24
3.708 ریال14:15:24
3.7087 ریال13:54:19
3.7111 ریال13:33:21
3.7104 ریال13:15:23
3.7104 ریال13:15:22
3.7101 ریال12:54:20
3.7084 ریال12:33:20
3.707 ریال12:15:22
3.707 ریال12:15:21
3.708 ریال11:54:19
3.7091 ریال11:15:17
3.7091 ریال11:15:16
3.7107 ریال10:33:15
3.7117 ریال10:15:17
3.7117 ریال10:15:17
3.7111 ریال9:33:15
3.7114 ریال9:15:15
3.7114 ریال9:15:14
3.7111 ریال8:54:13
3.7114 ریال8:33:14
3.7107 ریال7:33:14
3.7104 ریال7:15:16
3.7104 ریال7:15:15
3.7097 ریال6:33:14
3.7091 ریال6:15:16
3.7091 ریال6:15:15
3.7094 ریال5:33:15
3.7101 ریال5:15:17
3.7101 ریال5:15:17
3.7111 ریال4:54:13
3.7117 ریال4:15:16
3.7117 ریال4:15:15
3.7114 ریال3:33:13
3.7111 ریال3:15:14
3.7111 ریال3:15:13
3.7107 ریال2:54:13
3.7101 ریال2:33:12
3.7104 ریال2:15:16
3.7104 ریال2:15:15
3.7107 ریال1:33:13
3.7101 ریال1:15:15
3.7101 ریال1:15:14
3.7107 ریال0:33:12
3.7114 ریال0:15:14
3.7114 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات