شاخص یاب

یورو / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:128.26
  • بالاترین قیمت روز:128.57
  • پایین ترین قیمت روز:127.57
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.54
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:127.78
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۵:۴۷
  • نرخ روز گذشته:127.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.55

نمودار کندل استیک یورو / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
128.26 ریال17:35:47
128.24 ریال17:20:39
128.37 ریال17:05:55
128.3 ریال16:50:48
128.35 ریال16:35:52
128.26 ریال16:20:39
128.22 ریال16:06:11
128.25 ریال15:53:40
128.24 ریال15:35:55
128.23 ریال15:05:50
128.26 ریال14:50:44
128.41 ریال14:35:53
128.57 ریال14:20:36
128.56 ریال14:05:48
128.46 ریال13:50:41
128.56 ریال13:35:54
128.46 ریال13:20:47
128.38 ریال13:06:00
128.45 ریال12:50:49
128.36 ریال12:36:24
128.37 ریال12:20:56
128.41 ریال12:06:17
128.43 ریال11:50:56
127.89 ریال11:36:11
128.01 ریال11:20:46
127.98 ریال11:06:00
127.88 ریال10:50:50
127.91 ریال10:35:49
127.86 ریال10:20:45
127.88 ریال10:05:55
127.86 ریال9:50:38
127.72 ریال9:35:45
127.75 ریال9:20:41
127.74 ریال9:05:48
127.69 ریال8:50:42
127.72 ریال8:35:47
127.69 ریال8:20:34
127.75 ریال7:50:42
127.71 ریال7:35:49
127.67 ریال7:20:34
127.7 ریال7:05:53
127.68 ریال6:50:37
127.7 ریال6:35:42
127.77 ریال6:20:21
127.75 ریال6:05:38
127.69 ریال5:50:31
127.72 ریال5:20:24
127.69 ریال5:05:32
127.72 ریال4:50:29
127.61 ریال4:35:41
127.63 ریال4:20:27
127.58 ریال4:05:41
127.61 ریال3:50:33
127.59 ریال3:35:39
127.57 ریال3:20:25
127.58 ریال2:50:24
127.57 ریال2:35:35
127.58 ریال2:23:23
127.591 ریال2:20:14
127.63 ریال2:05:45
127.66 ریال1:50:40
127.62 ریال1:35:43
127.66 ریال1:05:41
127.72 ریال0:50:59
127.73 ریال0:36:25
127.69 ریال0:21:05
127.78 ریال0:08:45
نظرات