شاخص یاب

یورو / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:128.102
  • بالاترین قیمت روز:128.516
  • پایین ترین قیمت روز:128.078
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:128.082
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰:۲۰
  • نرخ روز گذشته:128.07
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.032

نمودار کندل استیک یورو / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
128.102 ریال19:00:20
128.205 ریال18:27:13
128.369 ریال18:21:13
128.363 ریال17:21:15
128.468 ریال16:36:13
128.516 ریال15:48:13
128.481 ریال14:24:15
128.387 ریال13:36:13
128.463 ریال12:48:13
128.311 ریال12:36:15
128.353 ریال12:21:13
128.339 ریال11:21:14
128.327 ریال10:36:12
128.304 ریال9:48:12
128.363 ریال9:21:14
128.327 ریال9:18:14
128.322 ریال8:21:13
128.34 ریال7:39:12
128.346 ریال6:48:12
128.354 ریال6:18:47
128.332 ریال5:24:13
128.222 ریال4:36:12
128.179 ریال3:48:11
128.203 ریال3:27:12
128.103 ریال3:18:11
128.139 ریال2:27:11
128.078 ریال1:36:11
128.082 ریال0:48:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات