شاخص یاب

یورو / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:128.925
  • بالاترین قیمت روز:129.356
  • پایین ترین قیمت روز:128.89
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:129.314
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:129.354
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.429

نمودار کندل استیک یورو / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
128.925 ریال9:24:16
128.996 ریال8:51:17
128.904 ریال8:24:14
128.922 ریال7:45:16
128.89 ریال7:15:16
129.063 ریال6:39:15
129.278 ریال6:15:15
129.148 ریال5:33:16
129.241 ریال5:00:21
129.229 ریال4:33:13
129.19 ریال3:54:12
129.296 ریال3:21:11
129.351 ریال2:48:10
129.356 ریال2:21:11
129.335 ریال1:42:10
129.308 ریال1:12:10
129.314 ریال0:36:10
نظرات