شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/HTG Ask

  • نرخ فعلی:112.774
  • بالاترین قیمت روز:112.845
  • پایین ترین قیمت روز:112.662
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.672
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:112.682
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.092

نمودار کندل استیک EUR/HTG Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/HTG Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.774 ریال15:15:18
112.774 ریال15:15:17
112.794 ریال14:54:19
112.733 ریال14:33:13
112.825 ریال12:54:14
112.754 ریال12:33:13
112.794 ریال12:15:15
112.794 ریال12:15:15
112.815 ریال11:54:13
112.713 ریال11:33:14
112.784 ریال11:15:15
112.784 ریال11:15:14
112.845 ریال10:54:16
112.764 ریال10:15:15
112.764 ریال10:15:15
112.754 ریال9:54:13
112.764 ریال9:33:13
112.743 ریال9:15:16
112.743 ریال9:15:15
112.754 ریال8:54:14
112.774 ریال8:33:14
112.754 ریال8:15:17
112.754 ریال8:15:17
112.784 ریال7:15:17
112.784 ریال7:15:16
112.754 ریال5:54:18
112.723 ریال4:54:13
112.703 ریال4:33:14
112.713 ریال3:54:14
112.682 ریال3:33:14
112.672 ریال2:54:14
112.662 ریال2:15:18
112.662 ریال2:15:17
112.682 ریال1:54:14
112.672 ریال1:33:15
112.662 ریال1:15:15
112.662 ریال1:15:15
112.672 ریال0:33:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات