شاخص یاب

یورو / درهم امارات

  • نرخ فعلی:1.5676
  • بالاترین قیمت روز:1.575
  • پایین ترین قیمت روز:1.5666
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5725
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۵:۴۷
  • نرخ روز گذشته:1.5724
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0048

نمودار کندل استیک یورو / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5676 ریال17:35:47
1.5674 ریال17:20:39
1.568 ریال17:05:55
1.5678 ریال16:50:48
1.568 ریال16:35:52
1.5678 ریال16:20:39
1.5675 ریال16:06:11
1.5679 ریال15:53:40
1.5666 ریال15:05:50
1.5674 ریال14:50:44
1.5689 ریال14:35:53
1.5696 ریال14:20:36
1.5697 ریال14:05:48
1.5691 ریال13:50:41
1.5715 ریال13:20:47
1.5702 ریال13:06:00
1.5726 ریال12:50:49
1.5724 ریال12:36:25
1.5729 ریال12:20:57
1.5737 ریال12:06:17
1.575 ریال11:50:56
1.5717 ریال11:36:11
1.5725 ریال11:20:47
1.5727 ریال11:06:00
1.5726 ریال10:50:50
1.5721 ریال10:35:49
1.572 ریال10:20:46
1.5707 ریال10:05:56
1.5704 ریال9:35:45
1.5702 ریال9:20:41
1.57 ریال9:05:48
1.5703 ریال8:50:42
1.5707 ریال8:35:47
1.5709 ریال8:20:34
1.5705 ریال8:05:49
1.5701 ریال7:50:42
1.5709 ریال7:35:49
1.5714 ریال7:20:34
1.5713 ریال6:50:37
1.5714 ریال6:35:42
1.5729 ریال6:20:21
1.5726 ریال6:05:38
1.5719 ریال5:50:31
1.5711 ریال5:35:36
1.5717 ریال5:20:24
1.5719 ریال5:05:32
1.5724 ریال4:35:41
1.5729 ریال4:20:27
1.5731 ریال3:35:39
1.5732 ریال3:20:25
1.5734 ریال3:05:25
1.5735 ریال2:50:24
1.573 ریال2:35:35
1.5726 ریال2:23:23
1.572 ریال2:05:45
1.5727 ریال1:50:41
1.5725 ریال1:35:43
1.572 ریال1:05:41
1.5725 ریال0:50:59
1.5726 ریال0:36:25
1.5733 ریال0:21:05
1.5725 ریال0:08:45
نظرات