شاخص یاب

بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX)

  • نرخ فعلی:60.95
  • بالاترین قیمت روز:60.95
  • پایین ترین قیمت روز:60.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.35
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:60.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۱۴:۲۷
  • نرخ روز گذشته:60.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.35

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
60.95 ریال0:14:27
60.6 ریال0:13:26
60.95 ریال0:10:27
60.6 ریال0:06:25
60.95 ریال0:05:30
نظرات