شاخص یاب

بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX)

  • نرخ فعلی:65.4
  • بالاترین قیمت روز:65.4
  • پایین ترین قیمت روز:64.55
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.85
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:64.55
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۶:۳۰
  • نرخ روز گذشته:65.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65.4 ریال5:46:30
64.55 ریال5:45:30
65.4 ریال5:44:30
64.55 ریال5:43:31
65.4 ریال5:36:33
64.55 ریال5:35:32
65.4 ریال4:23:21
64.55 ریال4:22:23
65.4 ریال4:21:23
64.55 ریال4:20:23
65.4 ریال4:16:22
64.55 ریال4:15:23
65.4 ریال4:14:22
64.55 ریال4:13:23
65.4 ریال3:34:22
64.55 ریال3:33:24
65.4 ریال3:22:27
64.55 ریال3:21:28
65.4 ریال2:27:26
64.55 ریال2:26:26
65.4 ریال2:25:26
64.55 ریال2:24:27
65.4 ریال2:19:25
64.55 ریال2:18:25
65.4 ریال2:03:31
64.55 ریال2:02:33
65.4 ریال2:00:42
64.55 ریال1:59:28
65.4 ریال1:56:28
64.55 ریال1:55:28
65.4 ریال1:46:24
64.55 ریال1:45:23
65.4 ریال1:19:28
64.55 ریال1:17:28
65.4 ریال1:08:33
64.55 ریال1:06:28
65.4 ریال0:53:28
64.55 ریال0:52:27
65.4 ریال0:44:28
64.55 ریال0:42:29
نظرات