شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/BRL Bid

  • نرخ فعلی:0.6149
  • بالاترین قیمت روز:0.6162
  • پایین ترین قیمت روز:0.6126
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6129
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۲:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.613
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک DKK/BRL Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/BRL Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6149 ریال18:42:39
0.6158 ریال18:21:35
0.6162 ریال17:56:35
0.6155 ریال17:42:35
0.6154 ریال17:21:37
0.6144 ریال16:56:36
0.6149 ریال16:42:36
0.6152 ریال16:21:41
0.6142 ریال15:56:34
0.6139 ریال15:42:34
0.6138 ریال15:21:38
0.6137 ریال14:56:39
0.6136 ریال14:42:35
0.6133 ریال14:21:36
0.6131 ریال13:56:36
0.6132 ریال13:42:37
0.6133 ریال13:21:28
0.6134 ریال12:56:28
0.6132 ریال12:21:29
0.6134 ریال11:56:27
0.6133 ریال11:42:23
0.6131 ریال11:21:25
0.6132 ریال10:56:20
0.6131 ریال10:42:21
0.613 ریال9:56:18
0.6129 ریال9:42:17
0.6128 ریال8:42:17
0.6127 ریال7:21:16
0.6126 ریال6:56:16
0.6127 ریال5:56:16
0.6128 ریال4:42:17
0.613 ریال4:21:17
0.6128 ریال3:56:16
0.6129 ریال3:42:18
0.613 ریال3:21:16
0.6129 ریال2:56:16
0.6128 ریال1:56:15
0.6129 ریال1:42:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات