دلار برابر دانگ ویتنام

  • نرخ فعلی:23144
  • بالاترین قیمت روز:23144
  • پایین ترین قیمت روز:23102
  • بیشترین مقدار نوسان روز:42
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:23,102
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:22,734
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:410

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23,144 ریال3:40:21
23,102 ریال0:40:23
نظرات