دلار برابر گریونای اوکراین

  • نرخ فعلی:26.622
  • بالاترین قیمت روز:26.637
  • پایین ترین قیمت روز:26.622
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:26.637
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:26.33
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.292

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
26.622 ریال3:40:23
26.637 ریال1:10:28
نظرات