دلار برابر دلار ترینیداد و توباگو

  • نرخ فعلی:6.8792
  • بالاترین قیمت روز:6.8792
  • پایین ترین قیمت روز:6.874
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.874
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:6.7988
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0804

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.8792 ریال4:40:22
6.874 ریال2:10:27
نظرات