دلار برابر دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3637
  • بالاترین قیمت روز:1.3639
  • پایین ترین قیمت روز:1.3637
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3639
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1.364
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3637 ریال0:30:24
1.3638 ریال0:20:25
1.3639 ریال0:00:46
نظرات