دلار برابر بالبوآ پاناما

  • نرخ فعلی:1.0216
  • بالاترین قیمت روز:1.0233
  • پایین ترین قیمت روز:1.0209
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0233
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.0208
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0216 ریال15:20:51
1.0209 ریال14:45:48
1.0227 ریال3:40:22
1.0233 ریال1:10:27
نظرات