دلار برابر ریال عمان

  • نرخ فعلی:0.3863
  • بالاترین قیمت روز:0.3864
  • پایین ترین قیمت روز:0.3862
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3862
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵:۰۰
  • نرخ روز گذشته:0.3863
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3863 ریال5:00:24
0.3862 ریال3:50:44
0.3864 ریال3:40:24
0.3863 ریال3:10:22
0.3862 ریال2:50:22
نظرات