دلار برابر کوردوبا نیکاراگوئه

  • نرخ فعلی:30.34
  • بالاترین قیمت روز:30.35
  • پایین ترین قیمت روز:30.34
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۵
  • نرخ روز گذشته:30.365
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.025

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.34 ریال15:45:52
30.35 ریال2:10:29
نظرات