دلار برابر رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.2135
  • بالاترین قیمت روز:4.2135
  • پایین ترین قیمت روز:4.205
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.205
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:4.2075
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.006

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.2135 ریال5:20:21
4.2125 ریال5:10:31
4.2105 ریال4:40:25
4.21 ریال4:30:23
4.2095 ریال4:20:23
4.21 ریال4:00:26
4.2075 ریال3:50:27
4.205 ریال3:00:22
نظرات