دلار برابر رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.2963
  • بالاترین قیمت روز:4.3
  • پایین ترین قیمت روز:4.291
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۰
  • نرخ روز گذشته:4.298
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.2963 ریال17:10:41
4.2964 ریال16:55:39
4.2965 ریال16:15:43
4.2942 ریال15:30:38
4.2957 ریال15:20:31
4.2951 ریال15:15:33
4.2939 ریال15:10:31
4.2937 ریال14:50:34
4.2936 ریال14:45:38
4.2932 ریال14:40:37
4.293 ریال14:15:36
4.2923 ریال14:05:40
4.2922 ریال13:50:46
4.2924 ریال13:45:47
4.291 ریال13:30:50
4.292 ریال13:20:44
4.2925 ریال13:15:31
4.292 ریال13:10:44
4.293 ریال12:50:37
4.2925 ریال12:35:36
4.2915 ریال12:30:30
4.2935 ریال12:20:28
4.294 ریال12:15:36
4.295 ریال12:10:58
4.294 ریال12:05:29
4.296 ریال11:40:32
4.2965 ریال11:30:44
4.296 ریال11:15:31
4.298 ریال11:10:34
4.299 ریال10:40:32
4.2985 ریال9:40:24
4.299 ریال8:50:34
4.298 ریال8:40:25
4.2985 ریال8:00:26
4.2995 ریال7:40:24
4.3 ریال7:20:30
4.299 ریال5:20:38
4.3 ریال5:00:31
نظرات