دلار برابر کیپ لائوس

  • نرخ فعلی:8492.6
  • بالاترین قیمت روز:8492.6
  • پایین ترین قیمت روز:8492.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:8,492.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:8,496.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,492.6 ریال2:10:29
نظرات