دلار برابر فرانک گینه

  • نرخ فعلی:8994.1
  • بالاترین قیمت روز:9101
  • پایین ترین قیمت روز:8994.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:106.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,101
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:9,100
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:105.9

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,994.1 ریال3:40:23
9,101 ریال1:10:23
نظرات