دلار برابر رئال برزیل

  • نرخ فعلی:3.1265
  • بالاترین قیمت روز:3.1272
  • پایین ترین قیمت روز:3.1265
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.1272
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۰۰
  • نرخ روز گذشته:3.1265
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.1265 ریال4:00:27
3.1272 ریال3:40:20
نظرات