دلار برابر درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6741
  • بالاترین قیمت روز:3.6741
  • پایین ترین قیمت روز:3.674
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6741
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:3.6734
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6741 ریال10:30:31
3.674 ریال9:30:24
3.6741 ریال9:00:25
3.674 ریال4:40:27
3.6741 ریال3:20:40
نظرات