پزوی مکزیک برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.056
  • بالاترین قیمت روز:0.0561
  • پایین ترین قیمت روز:0.0559
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0561
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.0562
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.056 ریال12:20:30
0.0561 ریال12:15:37
0.056 ریال6:10:24
0.0559 ریال5:50:22
0.056 ریال5:40:24
0.0559 ریال3:40:28
0.056 ریال2:40:23
0.0561 ریال1:50:22
0.056 ریال1:40:24
0.0561 ریال0:50:21
0.056 ریال0:30:22
0.0561 ریال0:20:20
نظرات