دینار کویت برابر دلار

  • نرخ فعلی:3.3238
  • بالاترین قیمت روز:3.3238
  • پایین ترین قیمت روز:3.3238
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3238
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۴۰
  • نرخ روز گذشته:3.3135
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0103

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3238 ریال1:40:25
نظرات