دینار کویت برابر دلار

  • نرخ فعلی:3.3278
  • بالاترین قیمت روز:3.3295
  • پایین ترین قیمت روز:3.3278
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3292
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۵
  • نرخ روز گذشته:3.3262
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3278 ریال10:45:39
3.3279 ریال9:20:31
3.3295 ریال9:00:29
3.329 ریال8:40:29
3.3292 ریال0:40:23
نظرات