شاخص یاب

بازار آمریکا / روغن سویا (p)

  • نرخ فعلی:27.86
  • بالاترین قیمت روز:27.86
  • پایین ترین قیمت روز:27.43
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.43
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:27.86
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:27.43
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.43

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روغن سویا (p) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روغن سویا (p) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.86 ریال5:40:13
27.43 ریال5:39:11
27.86 ریال5:38:11
27.43 ریال5:36:12
27.86 ریال5:34:11
27.43 ریال5:33:13
27.86 ریال5:29:13
27.43 ریال5:28:11
27.86 ریال5:26:11
نظرات