شاخص یاب

بازار آمریکا / روغن سویا (p)

  • نرخ فعلی:27.34
  • بالاترین قیمت روز:27.34
  • پایین ترین قیمت روز:27.32
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۹ آبان
  • نرخ روز گذشته:27.34
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات