شاخص یاب

بازار آمریکا / برنج (p)

  • نرخ فعلی:11.035
  • بالاترین قیمت روز:11.035
  • پایین ترین قیمت روز:10.835
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.035
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:10.835
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / برنج (p) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / برنج (p) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.035 ریال4:50:14
10.835 ریال4:49:12
11.035 ریال4:43:15
10.835 ریال4:42:14
11.035 ریال4:40:13
10.835 ریال4:36:14
11.035 ریال4:35:13
نظرات