شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/UAH Ask

  • نرخ فعلی:24.3931
  • بالاترین قیمت روز:24.4301
  • پایین ترین قیمت روز:24.3795
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:24.3857
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۵۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:24.382
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0111

نمودار کندل استیک CHF/UAH Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/UAH Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24.3931 ریال9:54:15
24.3894 ریال9:33:16
24.3869 ریال9:15:19
24.3869 ریال9:15:19
24.3894 ریال8:33:16
24.3869 ریال8:15:18
24.3869 ریال8:15:17
24.3882 ریال7:33:15
24.3931 ریال6:54:16
24.3943 ریال6:33:16
24.398 ریال6:15:23
24.398 ریال6:15:23
24.4301 ریال5:54:17
24.4276 ریال5:33:16
24.419 ریال5:15:19
24.419 ریال5:15:18
24.4177 ریال4:54:15
24.4079 ریال4:33:15
24.4029 ریال4:15:18
24.4029 ریال4:15:17
24.3931 ریال3:54:14
24.3968 ریال3:36:15
24.3955 ریال3:15:18
24.3955 ریال3:15:17
24.4029 ریال2:54:16
24.3943 ریال2:36:15
24.3931 ریال2:15:18
24.3931 ریال2:15:17
24.3918 ریال1:54:16
24.3882 ریال1:33:15
24.3795 ریال1:15:18
24.3795 ریال1:15:17
24.3808 ریال0:54:15
24.3918 ریال0:33:15
24.3857 ریال0:15:17
24.3857 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات