شاخص یاب

فرانک سوییس / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:116.11
  • بالاترین قیمت روز:116.155
  • پایین ترین قیمت روز:115.933
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:116.092
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:116.063
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.047

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
116.11 ریال12:51:13
116.068 ریال12:30:15
116.155 ریال12:09:12
116.088 ریال11:45:14
116.06 ریال11:24:14
116.032 ریال11:03:14
115.987 ریال10:39:13
115.962 ریال10:18:13
115.974 ریال9:57:13
115.94 ریال9:33:12
115.933 ریال9:21:13
115.988 ریال8:48:12
115.984 ریال8:27:12
115.952 ریال8:06:12
115.959 ریال7:42:12
115.935 ریال7:24:12
116.009 ریال7:00:14
115.997 ریال6:39:12
116.067 ریال6:15:13
116.064 ریال5:54:12
116.092 ریال5:45:13
116.079 ریال4:45:11
116.116 ریال4:21:11
116.066 ریال4:00:14
116.031 ریال3:39:11
116.024 ریال2:54:10
115.975 ریال2:33:10
116.048 ریال2:09:10
116.041 ریال1:48:10
116.021 ریال1:27:09
116.055 ریال0:39:09
116.092 ریال0:15:10
نظرات