شاخص یاب

فرانک سوییس / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:112.62
  • بالاترین قیمت روز:112.67
  • پایین ترین قیمت روز:112.31
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.26
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:112.62
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.62 ریال14:52:10
112.56 ریال14:21:52
112.59 ریال13:52:08
112.58 ریال13:37:15
112.65 ریال13:07:12
112.58 ریال12:52:12
112.49 ریال12:37:33
112.51 ریال12:21:56
112.54 ریال12:07:06
112.49 ریال11:37:03
112.47 ریال11:21:49
112.52 ریال11:10:20
112.52 ریال11:07:51
112.53 ریال10:52:00
112.51 ریال10:21:46
112.44 ریال10:06:49
112.42 ریال9:51:46
112.44 ریال9:21:40
112.46 ریال9:07:05
112.41 ریال8:51:57
112.44 ریال8:36:56
112.42 ریال8:21:31
112.46 ریال8:06:45
112.52 ریال7:36:47
112.55 ریال7:21:25
112.47 ریال7:06:36
112.45 ریال6:51:37
112.31 ریال6:21:35
112.57 ریال6:07:22
112.67 ریال5:55:28
112.67 ریال5:53:03
112.66 ریال5:37:18
112.51 ریال4:36:18
112.53 ریال4:21:11
112.54 ریال3:51:14
112.57 ریال3:20:58
112.59 ریال3:06:22
112.56 ریال2:51:25
112.55 ریال2:21:04
112.56 ریال2:06:45
112.58 ریال1:36:29
112.57 ریال1:21:14
112.55 ریال0:51:22
112.57 ریال0:36:30
112.6 ریال0:21:18
112.61 ریال0:09:39
112.61 ریال0:07:40
نظرات