شاخص یاب

فرانک سوییس / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:113.54
  • بالاترین قیمت روز:113.54
  • پایین ترین قیمت روز:113.247
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:113.249
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:113.318
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.222

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
113.54 ریال6:45:13
113.491 ریال5:54:12
113.401 ریال5:18:11
113.36 ریال4:27:11
113.284 ریال3:30:14
113.247 ریال2:36:10
113.267 ریال1:45:12
113.249 ریال0:54:11
نظرات