شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CHF/BBD Bid

  • نرخ فعلی:2.0183
  • بالاترین قیمت روز:2.025
  • پایین ترین قیمت روز:2.0164
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0234
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:2.0233
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار کندل استیک CHF/BBD Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک CHF/BBD Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0183 ریال17:56:20
2.0179 ریال17:42:18
2.0164 ریال17:21:20
2.0209 ریال16:56:18
2.0207 ریال16:42:19
2.0217 ریال16:21:20
2.0215 ریال15:56:18
2.0212 ریال15:42:19
2.0208 ریال15:21:20
2.0213 ریال14:56:17
2.0212 ریال14:42:18
2.0219 ریال14:21:20
2.0227 ریال13:56:18
2.0223 ریال13:42:20
2.0227 ریال13:21:19
2.0229 ریال12:56:18
2.0244 ریال12:42:19
2.0248 ریال12:21:18
2.025 ریال11:56:19
2.0237 ریال11:42:19
2.0226 ریال11:21:17
2.0227 ریال10:56:18
2.0224 ریال10:42:18
2.0219 ریال10:21:18
2.0224 ریال9:56:17
2.024 ریال9:42:18
2.0241 ریال9:21:18
2.0242 ریال8:56:17
2.0239 ریال8:42:18
2.0235 ریال8:21:16
2.0242 ریال7:42:16
2.0246 ریال7:21:16
2.0244 ریال6:56:17
2.0248 ریال6:42:16
2.0246 ریال6:21:18
2.0244 ریال5:56:19
2.0243 ریال5:42:20
2.0239 ریال5:21:18
2.0241 ریال4:56:17
2.0237 ریال4:42:18
2.0239 ریال4:21:17
2.0243 ریال3:56:16
2.0236 ریال3:42:16
2.0234 ریال3:21:16
2.0238 ریال2:56:16
2.0234 ریال2:42:16
2.0238 ریال2:21:16
2.0242 ریال1:56:16
2.0239 ریال1:42:17
2.024 ریال1:21:17
2.0239 ریال0:42:16
2.0234 ریال0:21:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات