شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7545
  • بالاترین قیمت روز:0.7547
  • پایین ترین قیمت روز:0.754
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.754
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.7541
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7545 ریال1:31:04
0.7546 ریال1:29:03
0.7545 ریال1:25:05
0.7545 ریال1:25:04
0.7547 ریال1:23:04
0.7545 ریال1:17:04
0.7543 ریال1:11:03
0.7546 ریال1:09:04
0.7543 ریال1:05:05
0.7543 ریال1:05:04
0.7545 ریال1:03:04
0.7542 ریال1:01:04
0.7543 ریال1:00:20
0.7543 ریال1:00:19
0.7542 ریال0:59:03
0.7543 ریال0:56:12
0.7544 ریال0:53:03
0.7543 ریال0:51:03
0.7545 ریال0:50:06
0.7545 ریال0:50:05
0.7543 ریال0:49:13
0.7544 ریال0:47:04
0.7541 ریال0:45:05
0.7541 ریال0:45:04
0.7542 ریال0:43:04
0.7543 ریال0:42:12
0.7545 ریال0:41:04
0.7543 ریال0:39:03
0.7542 ریال0:37:03
0.7543 ریال0:36:04
0.7541 ریال0:35:14
0.7541 ریال0:35:14
0.7543 ریال0:31:05
0.7544 ریال0:29:04
0.7541 ریال0:28:13
0.7543 ریال0:25:05
0.7543 ریال0:25:04
0.7542 ریال0:23:04
0.7541 ریال0:21:12
0.7542 ریال0:17:04
0.7541 ریال0:15:05
0.7541 ریال0:15:04
0.754 ریال0:14:11
0.7541 ریال0:13:04
0.7542 ریال0:11:04
0.7541 ریال0:09:04
0.7544 ریال0:08:04
0.754 ریال0:07:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات