شاخص یاب

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.2468
  • بالاترین قیمت روز:0.2471
  • پایین ترین قیمت روز:0.2465
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2467
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.2469
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2468 ریال0:30:12
0.2469 ریال0:29:08
0.2471 ریال0:28:08
0.2466 ریال0:26:07
0.2467 ریال0:17:07
0.2466 ریال0:13:07
0.2465 ریال0:12:10
0.2466 ریال0:11:07
0.2467 ریال0:08:08
0.2466 ریال0:07:09
0.2467 ریال0:03:10
نظرات