شاخص یاب

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.2661
  • بالاترین قیمت روز:0.2661
  • پایین ترین قیمت روز:0.2659
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2661
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۵۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.266
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2661 ریال3:59:08
0.266 ریال3:51:11
0.2661 ریال3:47:08
0.266 ریال3:43:08
0.2661 ریال3:30:14
0.266 ریال3:18:10
0.2661 ریال3:17:08
0.266 ریال3:09:11
0.2661 ریال3:08:07
0.266 ریال2:42:10
0.2661 ریال2:40:09
0.266 ریال2:31:09
0.2661 ریال2:29:08
0.2659 ریال2:28:07
0.2661 ریال2:25:09
0.266 ریال2:23:07
0.2661 ریال2:11:07
0.266 ریال2:06:12
0.2661 ریال1:46:07
0.266 ریال1:41:07
0.2661 ریال1:40:09
0.266 ریال1:38:07
0.2661 ریال1:16:07
0.266 ریال1:11:07
0.2661 ریال1:01:08
0.266 ریال0:58:07
0.2661 ریال0:54:10
0.266 ریال0:37:07
0.2661 ریال0:36:10
0.266 ریال0:32:07
0.2661 ریال0:11:07
نظرات