شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/SEK Ask

  • نرخ فعلی:2.3432
  • بالاترین قیمت روز:2.3461
  • پایین ترین قیمت روز:2.3291
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.3291
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۶:۵۲
  • نرخ روز گذشته:2.3296
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0136

نمودار کندل استیک BRL/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.3432 ریال23:16:52
2.3432 ریال23:16:51
2.3438 ریال22:54:16
2.3425 ریال22:33:15
2.342 ریال22:15:16
2.342 ریال22:15:16
2.3396 ریال21:33:16
2.3428 ریال21:15:16
2.3428 ریال21:15:15
2.3418 ریال20:54:15
2.3427 ریال20:33:15
2.3418 ریال20:15:16
2.3418 ریال20:15:16
2.3382 ریال19:54:15
2.3407 ریال19:33:14
2.3445 ریال19:15:17
2.3445 ریال19:15:16
2.3461 ریال18:54:16
2.3435 ریال18:33:15
2.3415 ریال18:15:17
2.3415 ریال18:15:16
2.3321 ریال17:54:15
2.3322 ریال17:33:15
2.3326 ریال17:15:16
2.3326 ریال17:15:16
2.332 ریال16:54:15
2.3317 ریال16:39:15
2.3309 ریال16:15:16
2.3309 ریال16:15:15
2.3333 ریال15:54:14
2.3354 ریال15:33:13
2.3337 ریال14:54:14
2.3332 ریال14:33:15
2.3314 ریال14:15:16
2.3314 ریال14:15:15
2.333 ریال13:54:14
2.3341 ریال13:33:14
2.3343 ریال13:15:15
2.3343 ریال13:15:15
2.3344 ریال12:54:15
2.3351 ریال12:33:15
2.335 ریال12:15:16
2.335 ریال12:15:15
2.3349 ریال11:54:16
2.3345 ریال11:33:15
2.3337 ریال10:54:15
2.3341 ریال10:33:14
2.3337 ریال10:15:17
2.3337 ریال10:15:16
2.3326 ریال9:54:14
2.3318 ریال9:33:14
2.3321 ریال8:54:14
2.3323 ریال8:33:14
2.3325 ریال7:54:13
2.3322 ریال7:33:13
2.3323 ریال7:15:14
2.3323 ریال7:15:14
2.332 ریال6:54:13
2.3323 ریال6:33:12
2.3334 ریال6:15:15
2.3334 ریال6:15:14
2.3339 ریال5:54:14
2.3322 ریال5:33:13
2.3318 ریال4:54:12
2.3317 ریال4:33:12
2.3308 ریال4:15:15
2.3308 ریال4:15:14
2.3311 ریال3:54:13
2.3308 ریال3:33:12
2.3307 ریال3:15:13
2.3307 ریال3:15:12
2.3308 ریال2:54:12
2.3305 ریال2:33:12
2.3298 ریال2:15:13
2.3298 ریال2:15:12
2.3296 ریال1:54:11
2.3291 ریال1:33:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات