شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/SAR Ask

  • نرخ فعلی:0.9057
  • بالاترین قیمت روز:0.9064
  • پایین ترین قیمت روز:0.9004
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9007
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰ آبان
  • نرخ روز گذشته:0.9057
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک BRL/SAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/SAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9057 ریال23:54:20
0.9054 ریال23:33:21
0.9062 ریال23:16:55
0.9062 ریال23:16:54
0.9064 ریال22:54:18
0.9059 ریال22:15:19
0.9059 ریال22:15:19
0.9046 ریال21:54:18
0.9043 ریال21:33:18
0.9055 ریال21:15:19
0.9055 ریال21:15:18
0.9049 ریال20:33:17
0.9046 ریال20:15:19
0.9046 ریال20:15:19
0.9033 ریال19:54:18
0.9038 ریال19:33:17
0.9049 ریال19:15:19
0.9049 ریال19:15:19
0.9057 ریال18:54:18
0.905 ریال18:33:18
0.9039 ریال18:15:20
0.9039 ریال18:15:20
0.9007 ریال17:54:18
0.9011 ریال17:33:18
0.9015 ریال17:15:19
0.9015 ریال17:15:19
0.9014 ریال16:54:18
0.9012 ریال16:39:18
0.9004 ریال16:15:19
0.9004 ریال16:15:19
0.901 ریال15:33:16
0.9007 ریال13:54:17
0.9008 ریال13:33:17
0.9007 ریال12:54:17
0.9008 ریال12:33:17
0.9007 ریال9:54:17
0.9008 ریال7:54:15
0.9007 ریال3:33:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات