شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/CHF Ask

  • نرخ فعلی:0.2368
  • بالاترین قیمت روز:0.2368
  • پایین ترین قیمت روز:0.2361
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2363
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:0.236
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک BRL/CHF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/CHF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2368 ریال17:15:36
0.2368 ریال17:15:35
0.2366 ریال15:54:26
0.2365 ریال15:33:25
0.2364 ریال15:15:30
0.2364 ریال15:15:29
0.2365 ریال14:33:26
0.2364 ریال13:54:24
0.2365 ریال13:33:23
0.2363 ریال13:15:28
0.2363 ریال13:15:27
0.2362 ریال12:54:21
0.2363 ریال12:33:23
0.2364 ریال12:15:28
0.2364 ریال12:15:27
0.2363 ریال11:54:17
0.2364 ریال11:33:14
0.2362 ریال10:33:15
0.2361 ریال10:15:16
0.2361 ریال10:15:15
0.2362 ریال9:33:14
0.2361 ریال9:15:16
0.2361 ریال9:15:15
0.2362 ریال8:33:13
0.2361 ریال8:15:16
0.2361 ریال8:15:14
0.2362 ریال6:33:13
0.2363 ریال6:15:16
0.2363 ریال6:15:16
0.2362 ریال5:15:17
0.2362 ریال5:15:16
0.2363 ریال3:54:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات