شاخص یاب

دلار استرالیا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:82.93
  • بالاترین قیمت روز:82.96
  • پایین ترین قیمت روز:82.31
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.37
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:82.72
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:82.76
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.17

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
82.93 ریال14:52:12
82.91 ریال14:21:54
82.84 ریال13:22:01
82.86 ریال13:07:14
82.8 ریال12:52:15
82.74 ریال12:37:35
82.81 ریال12:21:57
82.71 ریال12:07:08
82.79 ریال11:37:05
82.78 ریال11:21:51
82.84 ریال11:07:52
82.86 ریال10:52:02
82.83 ریال10:21:47
82.72 ریال10:06:51
82.68 ریال9:51:48
82.61 ریال9:21:41
82.63 ریال9:07:06
82.59 ریال8:51:57
82.61 ریال8:36:57
82.56 ریال8:21:32
82.6 ریال8:06:46
82.64 ریال7:36:49
82.67 ریال7:21:27
82.58 ریال7:06:37
82.56 ریال6:51:38
82.36 ریال6:36:43
82.31 ریال6:21:36
82.59 ریال6:07:24
82.96 ریال5:53:06
82.89 ریال5:37:21
82.72 ریال4:36:19
82.74 ریال4:21:12
82.7 ریال3:51:15
82.75 ریال3:20:58
82.77 ریال3:06:23
82.71 ریال2:51:25
82.74 ریال2:36:26
82.7 ریال2:21:06
82.69 ریال2:06:46
82.67 ریال1:51:26
82.71 ریال0:51:24
82.67 ریال0:36:31
82.72 ریال0:07:41
نظرات