شاخص یاب

دلار استرالیا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:82.076
  • بالاترین قیمت روز:82.296
  • پایین ترین قیمت روز:81.964
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:81.964
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۷:۱۰
  • نرخ روز گذشته:81.966
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.11

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
82.076 ریال16:27:10
82.082 ریال15:45:11
82.126 ریال15:00:14
82.219 ریال14:18:10
82.218 ریال13:33:11
82.207 ریال12:48:11
82.211 ریال12:06:11
82.296 ریال11:21:12
82.261 ریال10:36:12
82.186 ریال9:54:11
82.142 ریال9:15:12
82.178 ریال8:24:10
82.166 ریال7:42:10
82.026 ریال6:57:10
81.985 ریال6:12:10
82.08 ریال5:36:10
81.983 ریال4:45:11
82.004 ریال3:21:10
81.998 ریال2:33:10
82.001 ریال1:48:10
82.009 ریال1:27:09
81.964 ریال0:33:11
نظرات