شاخص یاب

دلار استرالیا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:81.946
  • بالاترین قیمت روز:82.552
  • پایین ترین قیمت روز:81.946
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:82.411
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:82.671
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.725

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
81.946 ریال21:15:12
82.088 ریال20:21:11
82.145 ریال19:15:13
82.271 ریال18:21:12
82.342 ریال17:15:12
82.324 ریال16:18:12
82.356 ریال15:18:12
82.378 ریال14:18:12
82.411 ریال13:15:13
82.552 ریال12:36:12
82.501 ریال12:18:11
82.46 ریال11:15:13
82.466 ریال10:54:13
82.391 ریال10:18:12
82.392 ریال9:15:13
82.387 ریال8:18:12
82.393 ریال7:12:11
82.428 ریال6:18:11
82.521 ریال5:18:11
82.526 ریال4:18:10
82.511 ریال3:15:12
82.516 ریال2:18:10
82.431 ریال1:15:11
82.411 ریال0:54:10
نظرات