شاخص یاب

دلار استرالیا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:83.4
  • بالاترین قیمت روز:83.58
  • پایین ترین قیمت روز:83.27
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:83.31
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۲:۰۵
  • نرخ روز گذشته:83.32
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
83.4 ریال23:52:05
83.42 ریال23:37:32
83.38 ریال23:22:00
83.37 ریال23:07:21
83.34 ریال22:52:19
83.35 ریال22:21:57
83.37 ریال22:07:25
83.34 ریال21:52:00
83.39 ریال21:37:11
83.35 ریال21:21:43
83.42 ریال21:06:58
83.38 ریال20:51:58
83.41 ریال20:36:56
83.38 ریال20:21:35
83.43 ریال20:07:08
83.44 ریال19:51:47
83.42 ریال19:36:57
83.5 ریال19:21:39
83.38 ریال19:07:27
83.39 ریال18:51:44
83.32 ریال18:36:55
83.3 ریال18:21:49
83.34 ریال18:06:58
83.33 ریال17:51:45
83.34 ریال17:36:48
83.4 ریال17:21:33
83.39 ریال16:51:39
83.35 ریال16:21:51
83.36 ریال16:11:20
83.36 ریال16:09:04
83.37 ریال15:52:06
83.36 ریال15:37:48
83.37 ریال15:21:47
83.39 ریال15:07:39
83.44 ریال14:52:21
83.42 ریال14:37:47
83.43 ریال13:52:18
83.42 ریال13:37:16
83.44 ریال13:21:51
83.42 ریال13:07:30
83.45 ریال12:21:44
83.52 ریال11:51:50
83.5 ریال11:37:07
83.54 ریال11:21:42
83.51 ریال11:07:00
83.48 ریال10:51:47
83.5 ریال10:36:50
83.58 ریال10:07:01
83.55 ریال9:07:14
83.56 ریال8:51:56
83.53 ریال8:37:13
83.5 ریال8:21:42
83.42 ریال8:07:11
83.36 ریال7:51:45
83.37 ریال7:37:10
83.35 ریال7:21:35
83.34 ریال7:07:05
83.31 ریال6:56:38
83.31 ریال6:55:21
83.27 ریال6:37:00
83.3 ریال6:21:45
83.4 ریال6:07:44
83.37 ریال5:06:50
83.32 ریال4:51:31
83.34 ریال4:36:47
83.31 ریال4:21:27
83.3 ریال4:06:44
83.33 ریال3:51:58
83.3 ریال3:21:51
83.32 ریال3:07:24
83.33 ریال2:36:45
83.32 ریال2:21:18
83.33 ریال2:07:21
83.35 ریال1:51:38
83.32 ریال1:36:52
83.31 ریال1:21:25
83.32 ریال1:06:36
83.3 ریال0:51:33
83.33 ریال0:36:51
83.34 ریال0:21:31
83.31 ریال0:07:49
نظرات