شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:0.9766
  • بالاترین قیمت روز:0.9778
  • پایین ترین قیمت روز:0.9736
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9752
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.9748
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9766 ریال14:52:13
0.9765 ریال14:21:55
0.976 ریال13:52:11
0.9764 ریال13:37:17
0.9763 ریال13:22:02
0.9764 ریال13:07:15
0.9762 ریال12:37:35
0.9765 ریال12:21:57
0.9758 ریال12:07:09
0.9765 ریال11:21:51
0.9775 ریال11:07:53
0.9778 ریال10:52:02
0.9772 ریال10:21:47
0.9767 ریال10:06:51
0.9765 ریال9:51:48
0.9751 ریال9:07:07
0.9754 ریال8:51:58
0.9753 ریال8:36:57
0.9745 ریال8:21:32
0.9754 ریال8:06:46
0.9749 ریال7:36:49
0.975 ریال7:21:27
0.9748 ریال7:06:38
0.975 ریال6:51:38
0.9739 ریال6:36:44
0.9736 ریال6:21:36
0.9753 ریال6:07:25
0.9768 ریال5:37:22
0.976 ریال4:36:20
0.9762 ریال4:21:13
0.9757 ریال3:20:59
0.976 ریال3:06:23
0.9762 ریال2:51:26
0.976 ریال2:36:27
0.9757 ریال2:06:47
0.9754 ریال1:51:27
0.9756 ریال1:36:31
0.9754 ریال1:21:16
0.9752 ریال0:51:24
0.9749 ریال0:36:32
0.9751 ریال0:21:20
0.9752 ریال0:07:42
نظرات