دلار استرالیا / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:0.9757
  • بالاترین قیمت روز:0.9769
  • پایین ترین قیمت روز:0.9757
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9769
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۵۲:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.9764
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9757 ریال3:52:21
0.976 ریال3:13:16
0.9757 ریال2:40:20
0.9762 ریال1:25:23
0.9769 ریال0:04:24
نظرات