شاخص یاب

پزوی آرژانتین / دلار

  • نرخ فعلی:0.0361
  • بالاترین قیمت روز:0.0361
  • پایین ترین قیمت روز:0.0361
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0361
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۱۱:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.036
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک پزوی آرژانتین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی آرژانتین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0361 ریال0:11:25
0.0361 ریال0:10:37
0.0361 ریال0:09:38
0.0361 ریال0:08:45
نظرات