شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ARS/CZK Ask

  • نرخ فعلی:0.3851
  • بالاترین قیمت روز:0.3855
  • پایین ترین قیمت روز:0.3835
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3836
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.3837
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک ARS/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ARS/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3851 ریال23:21:19
0.3852 ریال22:56:18
0.3853 ریال22:21:19
0.3851 ریال21:56:17
0.3852 ریال21:42:20
0.3854 ریال21:21:20
0.3855 ریال20:56:17
0.3854 ریال20:42:18
0.3853 ریال20:21:19
0.3855 ریال19:56:19
0.3854 ریال19:21:21
0.3851 ریال18:42:19
0.3844 ریال18:21:19
0.3846 ریال17:56:19
0.3845 ریال17:42:18
0.3847 ریال17:21:20
0.3839 ریال16:56:18
0.3843 ریال16:42:19
0.3842 ریال16:21:19
0.3839 ریال15:42:19
0.384 ریال15:21:20
0.3839 ریال14:42:18
0.3838 ریال14:21:20
0.3837 ریال13:56:18
0.3838 ریال13:42:19
0.3835 ریال11:42:18
0.3836 ریال11:21:17
0.3837 ریال9:42:18
0.3836 ریال8:56:16
0.3837 ریال8:21:16
0.3836 ریال7:21:16
0.3837 ریال6:56:16
0.3836 ریال5:56:19
0.3837 ریال5:42:19
0.3838 ریال5:21:18
0.3837 ریال4:56:17
0.3838 ریال4:21:17
0.3837 ریال3:56:16
0.3838 ریال3:21:16
0.3837 ریال1:42:17
0.3836 ریال1:21:17
0.3835 ریال0:56:15
0.3836 ریال0:42:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات