شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/TWD Ask

  • نرخ فعلی:8.3236
  • بالاترین قیمت روز:8.3296
  • پایین ترین قیمت روز:8.2968
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.3145
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:8.314
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0096

نمودار کندل استیک AED/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.3236 ریال13:15:25
8.3236 ریال13:15:25
8.3207 ریال12:54:22
8.3236 ریال12:33:24
8.3266 ریال12:15:26
8.3266 ریال12:15:25
8.325 ریال11:54:22
8.3147 ریال11:33:21
8.325 ریال11:15:20
8.325 ریال11:15:19
8.3269 ریال10:54:16
8.322 ریال10:33:16
8.3207 ریال10:15:20
8.3207 ریال10:15:20
8.3215 ریال9:54:17
8.3231 ریال9:33:17
8.3234 ریال9:15:21
8.3234 ریال9:15:20
8.3242 ریال8:15:23
8.3242 ریال8:15:22
8.3236 ریال7:54:16
8.3296 ریال7:33:19
8.3245 ریال7:15:21
8.3245 ریال7:15:21
8.3217 ریال6:54:16
8.3239 ریال6:33:17
8.3163 ریال6:15:23
8.3163 ریال6:15:22
8.3158 ریال5:54:17
8.3084 ریال5:33:18
8.3144 ریال5:15:21
8.3144 ریال5:15:20
8.313 ریال4:54:16
8.3125 ریال4:33:15
8.3133 ریال4:15:20
8.3133 ریال4:15:19
8.3125 ریال3:54:18
8.3005 ریال3:33:15
8.2974 ریال2:54:15
8.2968 ریال2:33:15
8.3066 ریال2:15:18
8.3066 ریال2:15:18
8.3145 ریال1:54:15
8.314 ریال1:33:15
8.3129 ریال1:15:16
8.3129 ریال1:15:16
8.3104 ریال0:54:15
8.3137 ریال0:33:14
8.3145 ریال0:15:17
8.3145 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات