شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/RUB Ask

  • نرخ فعلی:17.5029
  • بالاترین قیمت روز:17.5469
  • پایین ترین قیمت روز:17.4631
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.4837
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۵:۳۲
  • نرخ روز گذشته:17.4823
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0206

نمودار کندل استیک AED/RUB Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/RUB Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.5029 ریال21:15:32
17.5029 ریال21:15:32
17.5065 ریال20:54:28
17.5057 ریال20:33:25
17.5198 ریال20:15:30
17.5198 ریال20:15:30
17.5197 ریال19:54:25
17.5077 ریال19:33:26
17.5055 ریال19:15:30
17.5055 ریال19:15:30
17.5162 ریال18:54:26
17.5387 ریال18:36:24
17.5254 ریال18:15:33
17.5254 ریال18:15:32
17.5381 ریال17:54:25
17.5384 ریال17:36:25
17.5298 ریال17:15:28
17.5298 ریال17:15:27
17.5164 ریال16:54:24
17.511 ریال16:33:24
17.5183 ریال16:15:29
17.5183 ریال16:15:28
17.5115 ریال15:54:24
17.5078 ریال15:33:25
17.5098 ریال15:15:26
17.5098 ریال15:15:25
17.5096 ریال14:54:23
17.5164 ریال14:33:24
17.5295 ریال14:15:26
17.5295 ریال14:15:24
17.5289 ریال13:54:22
17.5302 ریال13:33:22
17.5469 ریال13:15:25
17.5469 ریال13:15:25
17.5304 ریال12:54:21
17.5218 ریال12:33:21
17.4991 ریال12:15:24
17.4991 ریال12:15:23
17.4809 ریال11:54:20
17.4724 ریال11:33:21
17.4631 ریال11:15:18
17.4631 ریال11:15:18
17.4813 ریال10:54:17
17.4824 ریال10:33:17
17.487 ریال8:54:16
17.4856 ریال0:33:14
17.4837 ریال0:15:17
17.4837 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات