ZEAL Network

ZEAL Network
نرخ فعلی:: 37.45 -
بازار سهام سوئیس

نرخ فعلی: : 37.45 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 37.45 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : بازار سهام سوئیس

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ZEAL Network

در حال حاضر قیمت ZEAL Network چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ZEAL Network
37.45 دلار
می باشد

قیمت ZEAL Network روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ZEAL Network روز گذشته برابر با
37.45 دلار
بود

قیمت ZEAL Network نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ZEAL Network نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ZEAL Network در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ZEAL Network برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ZEAL Network به ثبت رسید چقدر بوده است؟

38.35 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ZEAL Network به ثبت رسید چقدر بوده است؟

37.45 دلار

قیمت ZEAL Network نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ZEAL Network در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 37.05 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.07 درصدی یا 0.4 دلار ZEAL Network نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ZEAL Network نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ZEAL Network   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 38.45 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.6  درصدی یا 1 دلار ZEAL Network نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ZEAL Network نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ZEAL Network در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 43.85 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.59 درصدی یا 6.4 دلار ZEAL Network نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ZEAL Network نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ZEAL Network در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 40 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.37 درصدی یا 2.55 دلار ZEAL Network نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ZEAL Network نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ZEAL Network در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 40.1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.6 درصدی یا 2.65 دلار ZEAL Network نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ZEAL Network تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ZEAL Network برابر است با 46.05 دلار که در تاریخ پنجشنبه 11 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ZEAL Network چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ZEAL Network تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.60078 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ZEAL Network چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ZEAL Network تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.6 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ZEAL Network چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ZEAL Network، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.59 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ZEAL Network چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ZEAL Network تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.37 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ZEAL Network چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ZEAL Network، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.6 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ZEAL Network نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ZEAL Network، 2.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ZEAL Network نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ZEAL Network، 2.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ZEAL Network نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ZEAL Network،  2.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ZEAL Network نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ZEAL Network،  2.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ZEAL Network نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ZEAL Network،  2.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ZEAL Network نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ZEAL Network،  2.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ZEAL Network نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ZEAL Network،  2.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ZEAL Network

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی