راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان

ZAR/PKR Ask
نرخ فعلی:: 11.068 1.75
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.068 1.75

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.068 1.75

واحد پولی : -

کشور : افریقای جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان

در حال حاضر قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان
11.068 ریال
می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان روز گذشته برابر با
11.262 ریال
بود

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به روز گذشته
0.194 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان برابر با 10.958 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

11.262 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

10.954 ریال

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 11.262 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.72 درصدی یا 0.194 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 11.262 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.72  درصدی یا 0.194 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 11.726 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.61 درصدی یا 0.658 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 11.427 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.14 درصدی یا 0.359 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 10.39 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.52 درصدی یا 0.678 ریال راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان برابر است با 11.868 ریال که در تاریخ یکشنبه 21 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.72 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.61 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.24  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان، 1.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان، 1.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان،  1.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان،  1.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان،  1.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان،  1.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان،  1.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی